Tổng Thống Hoa Kỳ

Trách nhiệm: Tổng Thống là: nguyên thủ quốc gia của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ; Tổng Giám Đốc Điều Hành; và, Chỉ Huy Trưởng của tất cả các lực lượng quân sự. Quyền hạn của Tổng Thống được quy định trong Hiến Pháp và luật liên bang. Tổng Thống bổ nhiệm các thành viên Nội Các, đại sứ tại các quốc gia khác và Liên Hiệp Quốc, các Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện, và các thẩm phán liên bang, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Thượng Viện. Tổng Thống, cùng với Nội Các và các cơ quan của nó, chịu trách nhiệm thực hiện và thực thi luật pháp của Hoa Kỳ. Tổng Thống cũng có thể đề xuất luật cho Quốc Hội Hoa Kỳ.

Nhiệm kỳ: Bốn năm. Giới hạn hai nhiệm kỳ.

Mức Lương Cơ Bản: $400,000 mỗi năm.

Lưu ý: Tất cả các ứng cử viên mà sẽ xuất hiện trong lá phiếu của tiểu bang của quý vị sẽ được liệt kê dưới đây, nhưng chỉ những ứng cử viên đáp ứng các tiêu chí sau mới được mời trả lời các câu hỏi của Liên Đoàn trong hướng dẫn này.

  1. Ứng cử viên phải thông báo công khai về ý định tranh cử Tổng Thống của mình.
  2. Ứng cử viên phải đáp ứng các yêu cầu về ngưỡng đóng góp tối thiểu của Đạo Luật Quỹ Tài Trợ Cuộc Vận Động Bầu Cử Tổng Thống để đủ điều kiện nhận quỹ tài trợ đối xứng, dựa trên dữ liệu gần đây nhất được công bố công khai trên trang web của Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang.
  3. Ứng cử viên phải đủ điều kiện bỏ phiếu ở đủ số lượng tiểu bang để giành được đa số phiếu đại cử tri.

Tổng thống Hoa Kỳ

Donald J. Trump

Party: Rep

Ứng cử viên chưa trả lời.


Joe Biden

Party: Dem

Chiến Dịch Tranh Cử Trang Web: http://www.joebiden.com

Chiến Dịch Tranh Cử Email: info@joebiden.com

Chiến Dịch Tranh Cử Facebook: http://www.facebook.com/joebiden

Chiến Dịch Tranh Cử Twitter: twitter.com/joebiden

Chiến Dịch Tranh Cử Instagram: http://www.instagram.com/joebiden

Chiến Dịch Tranh Cử YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCWNpXitY8eJ-ku6M-v25MKw

Questions:
Q: Quý vị sẽ thực hiện những hành động nào để cân bằng giữa sức khỏe cộng đồng và phục hồi kinh tế ở Hoa Kỳ, cả trong thời điểm COVID-19 và trong dài hạn?
A: Đó là một lựa chọn sai lầm khi nghĩ rằng chúng ta phải lựa chọn giữa sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta; chúng được liên kết với nhau. Vào Ngày Đầu Tiên, tôi sẽ thực hiện chiến lược COVID mà tôi đã đề ra từ tháng Ba – tăng cường xét nghiệm và trang thiết bị bảo vệ; phân phối vắc-xin an toàn và không bị ảnh hưởng bởi chính trị; giúp các trường học và các tiểu thương nghiệp nhỏ trang trải chi phí; và sử dụng các nguồn lực của chánh quyền địa phương và tiểu bang để giúp các nhà giáo dục, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa giữ việc làm. Tôi sẽ tôn trọng khoa học và nói sự thật. Thế thôi. Và tôi sẽ xây dựng nền kinh tế của chúng ta trở lại tốt đẹp hơn, tạo ra hàng triệu việc làm với mức lương tốt. Tôi sẽ phục hồi ngành sản xuất, xây dựng nền kinh tế năng lượng sạch và tăng cường chăm sóc sức khỏe–
giảm bớt áp lực đối với các gia đình đang đi làm, cho nghỉ phép có lương, và tôn trọng và trả công cho những người chăm sóc y tế theo mức mà họ đáng được hưởng.

Q: Vấn đề quan trọng nhất mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt là gì và quý vị dự định giải quyết vấn đề đó như thế nào trong 100 ngày đầu tiên tại vị?
A: Đại dịch. Suy thoái. Bất công về chủng tộc. Biến đổi khí hậu. Chúng ta đang đối mặt với những cuộc khủng hoảng mang tính lịch sử; chúng ta phải giải quyết tất cả chúng cùng một lúc. Đức tính và kinh nghiệm là hai yếu tố quan trọng. Tôi sẽ lắng nghe các khoa học gia, nói sự thật và bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bao giờ còn ở trong tình trạng không sẵn sàng trước một đại dịch nữa. Tôi sẽ mở rộng Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng, giảm chi phí và làm cho việc chăm sóc sức khỏe trở thành quyền lợi cho tất cả mọi người. Tôi sẽ xây dựng nền kinh tế của chúng ta trở lại tốt hơn và đặt công bằng chủng tộc trở thành vấn đề trọng tâm để phục hồi. Trong những cuộc khủng hoảng này, chúng ta có một cơ hội rất lớn, nếu chúng ta đoàn kết với nhau. Với tư cách là Tổng Thống, tôi sẽ tận dụng những điều tốt nhất của chúng ta, chứ không phải điều tồi tệ nhất. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ cho cả những người không ủng hộ tôi cũng như cho những người ủng hộ. Đó là công việc của một tổng thống: đại diện cho tất cả chúng ta. Chịu trách nhiệm. Bảo vệ đất nước. Đoàn kết và hàn gắn.

Q: Quý vị sẽ giải quyết sự bất công về chủng tộc ở đất nước chúng ta như thế nào vào ngày đầu tiên của chính quyền mới của mình?
A: Nước Mỹ đang ở một thời điểm quan trọng. Đã đến lúc chấm dứt sự bất bình đẳng tại đất nước chúng ta và giải quyết sự chối bỏ lời hứa của quốc gia này với quá nhiều người, trong quá lâu rồi. Tôi sẽ đấu tranh để chấm dứt sự bất bình đẳng về y tế mà COVID-19 đã khuếch đại; và mang lại một khởi đầu vững chắc như nhau trong cuộc sống cho mọi đứa trẻ bằng cách cung cấp chương trình mầm non Pre-K phổ cập, tài trợ gấp ba lần cho các trường theo Chuẩn Luật I (Title I), và giúp hầu hết các gia đình không mắc nợ vì có con theo học đại học công lập. Tôi sẽ lấy công bằng chủng tộc làm trọng tâm cho quá trình phục hồi của chúng ta, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và thu nhập giữa các chủng tộc, thúc đẩy quyền sở hữu nhà và đầu tư vào các cộng đồng và doanh nhân da màu – xây dựng một tầng lớp trung lưu mạnh mẽ hơn, hòa nhập hơn cho tương lai. Và tôi sẽ làm việc để có các cải tổ thực sự về hệ thống cảnh sát và đầu tư vào việc chuyển trọng tâm tư pháp hình sự của chúng ta từ giam giữ sang ngăn ngừa.

Q: Khía cạnh nào của chính sách nhập cư hiện tại của chúng ta sẽ được chính quyền của quý vị giải quyết trước tiên?
A: Chính sách nhập cư của tôi được xây dựng xung quanh việc giữ cho các gia đình được đoàn tụ bên nhau. Đã đến lúc cải tổ hệ thống đã bị phá vỡ của chúng ta, khôi phục sự đoàn tụ và tính đa dạng của các gia đình như là trụ cột cốt lõi. Với tư cách là Tổng Thống, tôi sẽ đảo ngược sự công kích của Trump đối với các giá trị của chúng ta vào Ngày Đầu Tiên, chấm dứt các chính sách biên giới tàn nhẫn của ông ta đã kéo trẻ em khỏi vòng tay của mẹ chúng. Tôi sẽ hành động ngay lập tức để bảo vệ những Dreamer (trẻ em nhập cư trái phép) và gia đình của chúng, đồng thời đầu tư nguồn vốn chính trị thực sự để cuối cùng thực hiện cải tổ luật nhập cư, cung cấp lộ trình trở thành công dân cho gần 11 triệu người chưa được ghi nhận, những người đã đóng góp rất nhiều để làm cho cộng đồng của chúng ta vững mạnh. Chúng ta phải thực thi luật pháp của mình, nhưng theo cách nhân đạo, tôn trọng quy trình hợp pháp, tôn vinh các giá trị của chúng ta và nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.

Q: Về dài hạn, quý vị sẽ làm gì để bảo đảm mọi người được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng?
A: Đại dịch này chỉ rõ: Tất cả người Mỹ cần được tiếp cận với bảo hiểm y tế chất lượng, giá phải chăng. Đó là lý do tại sao tôi sẽ bảo vệ và tiếp tục xây dựng dựa trên Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng (Affordable Care Act). Tôi đã giúp bảo đảm những lá phiếu quan trọng cuối cùng để thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt đó, bảo vệ 100 triệu người Mỹ không phải bị quay lưng lại hoặc từ chối bảo hiểm vì các tình trạng sức khỏe có sẵn và nâng phạm vi bảo hiểm cho thêm 20 triệu người nữa. Với tư cách là Tổng Thống, tôi sẽ xây dựng tiến trình đó bằng một lựa chọn công (public option) và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và thuốc theo toa. Tôi sẽ miễn phí tất cả các xét nghiệm, điều trị và vắc-xin COVID-19; tài trợ gấp đôi cho các trung tâm y tế cộng đồng vốn thường xuyên ở tuyến đầu chăm sóc; và nhiều hơn nữa.