Select Your Language:  ENGLISH ESPAÑOL 繁體中文 简体中文

BẢN HƯỚNG DẪN CỬ TRI HOUSTON!

Tài liệu Hướng dẫn Cử tri do The League of Women Voters of Houston thành lập là nguồn thông tin phi-đảng phái cho các cuộc bầu cử cấp quốc gia và địa phương để giúp cử tri chuẩn bị đi bầu. Tìm hiểu thêm cách thức chúng tôi chuẩn bị tài liệu Hướng dẫn Cử tri.

TRUY CẬP TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỬ TRI

So sánh các ứng cử viên, biết trên lá phiếu có những điều gì, tạo mẫu phiếu bầu và in những chọn lựa của mình. ĐI BẦU!

 • Tìm Hướng dẫn Cử tri trực tuyến, cá nhân hoá lá phiếu của bạn, tại
  website VOTE411.org.
Screen-Shot-2020-10-16-at-4.19.45-PM-2

lựa chọn

Screen-Shot-2020-10-16-at-4.20.01-PM-1

nhập địa chỉ

 • Tải xuống ấn bản bằng tiếng Anh, tại đây.
 • Truy cập thông tin về Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ bằng tiếng Việt, tại đây.

ĐI BẦU Ở ĐÂU

Compare candidates, find what's on your ballot, build a sample ballot and print your selections. VOTE!

 • Find online Voters Guide, personalized for your ballot, at VOTE411.org.
 • Download the print edition, in English, here.
 • Get a print copy from a public library near you. Call your branch library to arrange for curbside pick-up.

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN BẦU CỬ

 • Ngày cuối cùng để ghi danh cử tri đi bầu: 5 tháng Mười, 2020
 • Ngày cuối cùng để yêu cầu nhận phiếu bầu bằng thư: Thừ Sáu, 23 tháng Mười, 2020 – Bấm vào đây để xem quý vị có đủ tiêu chuẩn bầu qua thư và đây để truy cập đơn yêu cầu.
 • Bầu cử Sớm: Thứ Ba, 13 tháng Mười – thứ Sáu, 30 tháng Mười, 2020
  • 13 – 17 tháng Mười: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • 18 tháng Mười: 12:00 p.m. - 7:00 pm.
  • 19 -24 tháng Mười: 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
  • 25 tháng Mười: 12:00 p.m. – 7:00 p.m.
  • 26 tháng Mười: 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
  • 27 – 29 tháng Mười: 7:00 a.m. - 10:00 p.m.
  • 30 tháng Mười: 7:00 a.m. - 10:00 p.m.
 • TIN MỚI! Bầu cử Sớm mở cửa 24 giờ – Bắt đầu 7:00 a.m. 29 tháng Mười đến 7:00 p.m. 30 tháng Mười.
 • Ngày Bầu cử: Thứ Ba, 3 tháng Mười một, 2020: 7:00 a.m – 7:00 p.m.

NHỮNG ĐIỀU MỖI CỬ TRI CẦN BIẾT

CẦN PHẢI CÓ BẰNG LÁI XE HOẶC ID CÓ HÌNH ĐỂ CÓ THỂ ĐI BẦU TẠI TẤT CẢ CUỘC BẦU CỬ TẠI TEXAS

Tất cả moi người đi bầu trực tiêp (cá nhân) hoặc bầu sớm hoặc đúng ngày đều phải trình một bằng lái xe hoặc ID có hình được luật pháp chấp nhận. Tìm hiểu thêm ở link này.

MỚI!! QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐI BẦU TRONG BẤT CỨ ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ NÀO TRONG QUẬN

 • Chọn địa điểm nào thuận lợi cho quý vị - quý vị không cần phải đi bầu tại đơn vị bầu cử của mình nữa – hãy gọi điện thoại số 713-755-6965 hoặc vào link sau https://www.harrisvotes.com/WaitTimes?lang=vi-VN để tìm địa điểm bầu cử gần chỗ quý vị nhất và có thể bầu nhanh nhất! Bonus? Dùng link này quý vị sẽ thấy được địa điểm đầu phiếu nào có thời gian chờ đợi ngắn nhất.
 • Sẽ có 120 địa điểm đầu phiếu sớm, trong đó 112 địa điểm bầu cá nhân trực tiếp và 10 địa điểm có thể dùng xe drive-in. Bấm vào ĐÂY để lấy danh sách đầy đủ của các địa điểm đầu phiếu.
 • Trong ngày Bầu Cử, cử tri có thể chọn một trong 808 địa điểm đầu phiếu trực tiếp cá nhân và 10 địa điểm đầu phiếu bằng lái xe qua (drive-in) – Bấm vào ĐÂY để lấy đầy đủ danh sách các địa điểm.

Lựa chọn bầu phiếu cho cùng một Đảng (trong một lá phiếu) sẽ KHÔNG còn áp dụng cho các lá phiếu bắt đầu từ năm 2020 theo luật mà Thống Đốc Greg Abbott đã ký vào năm 2017.

Cử Tri sẽ phải chọn các ứng viên trong từng vị trí một. Để cho quá trình bầu cử được nhanh hơn, quý vị nên mang theo một danh sách mà quý vị muốn bầu cho mỗi một vị trí. Mẫu Phiếu bầu cử có thể xem ở ĐÂY; quý vị có thể in nó ra, đánh dấu những lựa chọn của mình và mang nó theo lúc đi bầu. Chú ý: Nếu có những cuộc tranh cử mà quý vị không muốn bầu ai cả, thì quý vị có thể bỏ qua phần đó. Trước khi bấm nút VOTE, hãy kiểm soát lại các chọn lựa của mình trong bảng tóm tắt phiếu bầu của quý vị để bảo đảm quý vị chọn đúng người quý vị muốn bầu. Các nhân viên bầu cửi luôn sẵn sàng đứng đó để giúp quý vị nếu có các câu hỏi về kỹ thuật.

Các thiết bị điện tử truyền thông không dây (wireless) đều bị cấm trong địa điểm bầu cử. Việc chụp hình ảnh cũng bị cấm trong địa điểm bầu cử.

Các cử tri Texas không được sử dụng máy điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác trong phòng Phiếu dù với bất cứ lý do nào ngay cả lý do để xem danh sách các cử tri muốn chọn. Quý vị có thể có một danh sách cử tri muốn bầu bằng giấy để mang theo.

BẦU CỬ LÀ QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ

Nếu quý vị gặp khó khăn gì tại địa điểm đầu phiếu, quý vị luôn luôn có thể bầu Phiếu Đặc Biệt (Provisional). Quý vị có thể liên lạc với Văn Phòng Bầu cử của Quận tại 713-755-6965, Đơn vị Bầu Cử của Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang Texas tại số 1-800-252-8683, hoặc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tại 1-800-253-3931 nếu quý vị tin rằng quyền bầu cử của quý vị bị cản trở hoặc từ chối không đúng theo luật pháp.

QUÝ VỊ CÓ THỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ BẦU BẰNG THƯ

Ai Có Thể Bầu Cử Bằng Thư?

Quý vị được hội đủ điều kiện Bầu Cử Bằng Thư tại tiểu bang Texas nếu:

 1. Quý vị đã 65 tuổi trở lên trước Ngày Bầu Cử, Ngày 3 Tháng 11, 2020;
 2. Quý vị sẽ không có mặt tại Quận Hạt Harris trong tất cả thời gian Bầu Cử Sớm (Ngày 13 Tháng 10 – Ngày 30 Tháng 10) và vào Ngày Bầu Cử (Ngày 3 Tháng 11);
 3. Quý vị bị giam trong tù nhưng hội đủ điều kiện khác để bầu phiếu; hoặc
 4. Quý vị bị đau bệnh hoặc bị khiếm khuyết*

*Điều gì được coi là đau bệnh hoặc bị khiếm khuyết, và điều đó có ý nghĩa gì trong thời đại của coronavirus (COVID-19)? Theo luật của tiểu bang Texas, quý vị hội đủ điều kiện là người bệnh hoặc bị khiếm khuyết nếu quý vị bị đau bệnh, đang mang thai, hoặc nếu việc đích thân đi bầu cử sẽ có khả năng gây tổn thương cho sức khỏe của quý vị. Tòa Án Tối Cao Pháp Viện Texas đã ra phán quyết rằng việc thiếu khả năng miễn dịch đối với COVID có thể được coi là một yếu tố quyết định việc đích thân đi bầu cử có tạo ra “khả năng gây thương tích” đến sức khỏe của cử tri, nhưng điều đó không thể là yếu tố duy nhất. Quý vị không hội đủ điều kiện để bầu cử bằng thư theo diện “bị khiếm khuyết” nếu quý vị lo sợ bị lây bệnh COVID-19 nhưng tình trạng sức khỏe vẫn khỏe mạnh. Để hội đủ điều kiện, quý vị phải có một tình trạng sức khỏe yếu hoặc có bệnh sẵn rồi. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện theo diện "bị khiếm khuyết", quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện ở một trong các danh mục khác (1-3 ở trên).

YÊU CẦU PHIẾU BẦU CỬ BẰNG THƯ

Các cử tri đã ghi danh đi bầu có thể nhận đơn bằng cách:

Bản yêu cầu được bầu cử bằng thư phải có chữ ký và phải được văn phòng bầu cử nhận được trễ nhất là ngày thứ sáu 23/10/2020. Các yêu cầu gửi bằng điện thư hoặc fax sẽ không được chấp nhận.

GỬI PHIẾU BẦU BẰNG THƯ

Một lá phiếu bầu bằng thư đã bầu xong PHẢI được gửi lại cho Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris trong Phong Bì Gửi Thư Chính Thức đã được gửi sẵn cho quý vị. Lá phiếu bầu bằng thư đó có thể được gửi lại theo bất kỳ cách nào sau đây:

 1. Gửi qua thư thông thường bằng dịch vụ Bưu Điện Hoa Kỳ; Lá phiếu phải được đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử và phải được nhận bởi văn phòng Bầu Cử trước 5 giờ chiều vào Ngày 4 Tháng 11 (một ngày sau Ngày Bầu Cử)
 2. Đích thân giao lá phiếu tại một trong bất kỳ các địa điểm văn phòng chi nhánh của Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris và NRG (NRG Arena – Hall D, NRG Pkwy, Houston, TX 77054) Trong những giờ làm việc bình thường Trong thời gian Bầu Cử Sớm: Các ngày Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, các Ngày Chủ Nhật từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối; hoặc Vào Ngày Bầu Cử (Ngày 3 Tháng 11, 2020) từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối; Quý vị phải xuất trình một trong những loại căn cước có hình ảnh được chấp thuận Nếu cử tri không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong những loại căn cước có hình ảnh được chấp thuận, cử tri có thể xuất trình các chứng từ căn cước hỗ trợ khác và điền vào tờ khai lý do trở ngại hợp lý(RID)

Chỉ có cử tri mới có thể đích thân giao lá phiếu của họ HÃng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng; chẳng hạn như chuyển phát nhanh tư nhân, hoặc FedEx hay UPS, hoặc dịch vụ đưa thư theo hợp đồng khác Lá phiếu phải được nhận trước 7 giờ tối Ngày Bầu Cử Nếu hãng đưa thư cung cấp biên lai đánh dấu cho biết thời gian gửi trước 7 giờ tối Ngày Bầu Cử, lá phiếu đó có thể được nhận trước 5 giờ chiều Ngày 4 Tháng 11 (một ngày sau Ngày Bầu Cử)

Tìm hiểu thêm về các phần hướng dẫn cho công dân trong quân đội hoặc đang ở nước ngoài và các ngoại lệ tại ĐÂY.

BẦU CỬ CÁC VỊ TRÍ THẨM PHÁN TẠI TIỂU BANG TEXAS RẤT LÀ QUAN TRỌNG

BẦU CÁC THẨM PHÁN TẠI TEXAS

Hãy nhớ: Tất cả các tòa án có tên trên lá phiếu của quý vị đềucó thẩm quyền xét xử các vụ án được đưa ra tại Quận Harris.

Mặc dù trong một vài tiểu bang thẩm phán được bổ nhiệm, nhưng tại Texas hầu hết các thẩm phán được bầu ra.Quyết định bầu ai trong các cuộc tranh cử thẩm phán là một trong những quyết định quan trọng nhất của cử tri Texas.

Hai tòa án cao nhất của tiểu bang, Tòa Thượng Thẩm Texas và Tòa Phúc Thẩm Hình Sự, gánh cả trách nhiệm về hành chính và phúc thẩm.Tòa Thượng Thẩm là tòa phúc thẩm cuối cùng trong phạm vi Texas đối với các vụ án dân sự và trẻ vị thành niên.Tòa Phúc Thẩm Hình Sự xét xử các vụ án hình sự được kháng cáo từ một trong 14 Tòa Phúc Thẩm và các vụ tử hình theo luật sẽ được chuyển thẳng tới Tòa Phúc Thẩm Hình Sự. Các thành viên của Tòa Thượng Thẩm Texas và Tòa Phúc Thẩm Hình Sự được bầu theo nhiệm kỳ sáu năm, cứ hai năm bầu ra ba người.Các vị trí còn thiếu trong cả hai tòa án này sẽ được thống đốc chỉ định cho tới lần tổng tuyển cử tới.

TẠI SAO BẦU CỬ THẨM PHÁN LẠI QUAN TRỌNG?

Thẩm phán ra quyết định về các vấn đề căn bản ảnh hưởng đến tất cả chúng ta – cuộc sống gia đình, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nhà cửa, việc làm, tài chính, phân biệt đối xử, quyền dân sự, an toàn công cộng, và các hành động của chính phủ.Những quyết định đó có thể có tác động lâu dài tới các cá nhân, tập thể, và cả cộng đồng.Điều quan trọng là các thẩm phán của chúng ta ra các quyết định công bằng sau khi cân nhắc một cách cởi mở và vô tư về các sự việc và pháp luật trong từng vụ án.Thẩm phán phải hiểu luật và không bị ảnh hưởng bởi các nhân tố chính trị và kinh tế bên ngoài.

Cử tri nên chú ý đến điều gì khi bầu cử thẩm phán? Các thẩm phán phải duy trì quy tắc của pháp luật.

Không giống như các ứng viên trong hầu hết các văn phòng chính trị, các ứng viên thẩm phán không thể hứa hẹn sẽ ra quyết định thế nào khi xảy ra các vụ án hay vấn đề nhất định trong tòa án của họ. Vậy nên các câu hỏi nêu ra cho thẩm phán tập trung vào khả năng họ có thể cải thiện tòa án của mình như thế nào, nhu cầu xét xử vô tư ra sao và họ sẽ làm thế nào để gia tăng sự công bằng.

Hệ thống tòa án Texas được tổ chức thế nào?

Hệ thống tòa án Texas được thiết lập dựa trên mạng lưới các tòa sơ thẩm và tòa phúc thẩm trên toàn tiểu bang. Trong các phiên tòa sơ thẩm, thẩm phán và/hoặc bồi thẩm đoàn sẽ đánh giá sự việc và luật, và ra quyết định trong một vụ tranh chấp pháp lý dân sự hay hình sự.Khi quyết định tại hầu hết các tòa sơ thẩm bị kháng cáo, chúng sẽ được chuyển tới tòa phúc thẩm nơi các thẩm phán cân nhắc những gì đã xảy ra tại tòa sơ thẩm, đánh giá các tranh luận pháp lý, và sau đó ra quyết định xem có sai lầm gì không.Xem biểu đồ kết cấu hệ thống tòa án Texas tại http://www.txcourts.gov/media/994672/Court-Overview.pdf.

THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF HOUSTON ĐÃ THU THẬP THÔNG TIN CHO BẢN HƯỚNG DẪN CỬ TRI NHƯ THẾ NÀO?

THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS OF HOUSTON THU THẬP THÔNG TIN CHO BẢN HƯỚNG DẪN CỬ TRI NHƯ THẾ NÀO

The League of Women Voters of Houston liên lạc với tất cả các ứng viên ra tranh cử vào các chức vụ, cơ quan chính phủ địa phương dưới đây: Hạ Viện Hoa Kỳ, Thượng Viện Texas, Hạ Viện Texas, Tòa Án Hình Sự và Dân Sự Khu Vực, Tòa Án Hình Sự và Dân Sự Quận, Tòa Án Chứng Nhận Di Chúc Quận, Thẩm Phán Tòa Án Quận, Ủy Viên Tòa Án, Chánh Lục Sự Khu Vực, Chánh Lục Sự Quận, Thủ Quỹ Quận, Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Quận và Chánh Án Tòa Tiểu Hình. Những ứng viên này được yêu cầu trả lời một bản câu hỏi dành cho ứng cử viên của chúng tôi, trong đó có những câu hỏi về tiểu sử của ứng viên và các vấn đề quan trọng. Mỗi câu trả lời của ứng viên sẽ được sao chép chính xác như khi họ trả lời mà không hề chỉnh sửa hay xác thực. Mỗi cá nhân ứng cử viên tự chịu trách nhiệm cho nội dung trả lời của họ. Các ứng viên được khuyến khích trả lời trong phạm vi giới hạn số ký tự. Ứng viên nào không phản hồi lại lời mời tham gia bản Hướng Dẫn Cử Tri của chúng tôi sẽ được liệt kê với ghi chú, “Không nhận được phản hồi.” Ứng viên không có hình chụp tức là họ đã không nộp lên. LWV Houston thuê dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha và từ tiếng Anh sang tiếng Việt để bảo đảm tất cả các câu trả lời của ứng viên địa phương và các nội dung khác trong bản Hướng Dẫn Cử Tri có cả bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha và phiên bản dịch thể hiện trung thực nội dung của tài liệu gốc.

The League of Women Voters of Houston không yêu cầu câu trả lời từ các ứng viên không đối thủ. Tên của những ứng viên không đối thủ được liệt kê trong bản Hướng Dẫn Cử Tri, với ghi chú “Không Đối Thủ.” Các ứng viên hiểu rằng The League of Women Voters of Houston có quyền không in những thông tin khiêu dâm, vu khống, hoặc công kích cá nhân quá đáng. Các ứng viên và cuộc tranh cử được liệt kê theo thứ tự trên lá phiếu chính thức in bởi Chánh Lục Sự Quận Harris.