BẦU TRỰC TIẾP? QUÝ VỊ PHẢI MANG MỘT TRONG NHỮNG THẺ CĂN CƯỚC CÓ HÌNH SAU

Helpful Voter Links: Early Voting Info • Learn About Candidates and Ballot Issues HERE!
Voters Guide Links in Vietnamese: The Voters Guide • About the Voters Guide • Photo ID Info • Voter FAQs

Ngoại trừ thẻ chứng nhận công dân Hoa Kỳ, thẻ căn cước phải đang có hiệu lực hoặc, khi trình diện tại địa điểm bỏ phiếu không được hết hạn quá 4năm đối với cử tri từ 18-69 tuổi. Cử tri 70 tuổi trở lên có thể sử chứng từ như đã nêu trên đã hết hạn nếu giấy tờ tùy thân còn giá trị.

Screenshot 2019-10-15 14.25.24

Bằng lái xe Texas do Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) cấp; chưa hết hạn hoặc hết hạn không quá 4 năm

Screenshot 2019-10-15 14.25.32

Thẻ căn cước cá nhân Texas do DPS cấp; chưa hết hạn hoặc hết hạn không quá 4 năm

Screenshot 2019-10-15 14.25.43

Thẻ căn cước cá nhân Texas do DPS cấp; chưa hết hạn hoặc hết hạn không quá 4 năm

Screenshot 2019-10-15 14.25.51

Thẻ Quân Nhân Hoa Kỳ có hình của cử tri; chưa hết hạn hoặc hết hạn không quá 4 năm

Screenshot 2019-10-15 14.25.59

Giấy phép mang súng giấu kín Texas do DPS cấp; chưa hết hạn hoặc hết hạn không quá 4 năm

Screenshot 2019-10-15 14.26.08

Hộ chiếu Hoa Kỳ; chưa hết hạn hoặc hết hạn không quá 4 năm

Screenshot 2019-10-15 14.26.16

Bằng quốc tịch Hoa Kỳ có hình của cử tri

Nếu quý vị không có và không thể có được một trong những loại thẻ căn cước này một cách hợp lý thì sao?

Hãy mang một trong những giấy tờ hỗ trợ này tới điểm bỏ phiếu. Viên chức bầu cử sẽ giúp quý vị hoàn thành mẫu đơn và quý vị sẽ được bầu cử
• Chứng Nhận Ghi Danh Cử Tri Còn Hiệu Lực
• Giấy Khai Sinh Đã Được Chứng Nhận (phải là bản gốc)
• Bản sao Sao Kê Ngân Hàng bản gốc
• Bản sao hoặc bản gốc chi phiếu hoặc chi phiếu trả lương từ Chính Phủ • Bản sao hoặc bản gốc Hóa Đơn Tiện Ích hiện tại
• Bản sao hoặc bản gốc giấy tờ từ chính phủ với tên và địachỉ của quý vị trên đó (cần bản gốc nếu có hình)
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc về những loại thẻ căn cước hợp lý, quý vị có thể gọi số điện thoại 713.755.6965 hoặc ghé thăm trang nhà www.harrisvotes.com/voteyourway