Vote 411

Welcome, Voter! Select Your Language: English Chinese Spanish Vietnamese

The Houston Voters Guide!

Helpful Voter Links: Early Voting Info • Full Digital Voters Guide • Voters Guide PDF Download
Voters Guide Links in Vietnamese: The Voters Guide • About the Voters Guide • Photo ID Info • Voter FAQs

Những cuộc bầu cử vòng loại sẽ được tổ chức vàongày 14 tháng Mười Hai năm 2019.

Early Voting: December 2-10. Hours: 7:00 am until 7:00 pm
(Note: Sunday, December 8, hours are 1:00 pm – 6:00 pm)

Runoff Election Candidates

NHỮNG ĐIỀU CỬ TRI NÊN BIẾT

THÔNG TIN VỀ NGÀY BẦU CỬ: HÃY BỎ PHIẾU TẠI BẤT KỲ ĐIỂM BỎPHIẾU NÀO TẠI QUẬN HARRIS.
Nếu cử tri bầu trực tiếp trong Ngày Bầu cử, cử tri có thể bầu HOẶC ở điểm bỏ phiếu địa phươngtại khu vực đã đăng ký hoặt tại BẤT KỲ điểm bỏ phiếu nào tại Quận Harris.Có hơn 750 địa điểm bỏ phiếu quanh Quận Harris. Cử tri hãy chọn địa điểm bầu cửphù hợp nhất! Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo trang 14, gọi tới số 713-755-6965hoặc truy cập www.harrisvotes.com/voteyourway..

CẦN THẺ CĂN CƯỚC CÓ HÌNH ĐỂ BẦU TRỰC TIẾP TRONG TẤT CẢCÁC CUỘC BẦU CỬ Ở TEXAS
Những người trực tiếp đến bầu, cho dù là bầu sớm hoặc vào đúng Ngày Bầu Cử, sẽ phải xuất trìnhthẻ căn cước có hình hoặc một giấy nhận dạng thay thế khác được pháp luật cho phép. Vui lòng xemtrang 2 bản Hướng Dẫn Cử Tri này để biết thêm thông tin. Cử tri bầu qua thư thì không cần ID cóhình..

CUỘC BẦU CỬ CÁC NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ HOUSTON VÀ CÁC THÀNHVIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA KHU HỌC CHÁNH HOUSTON VÀ ĐẠI HỌCCỘNG ĐỒNG HOUSTON LÀ CUỘC BẦU CỬ KHÔNG MANG TÍNH ĐẢNGPHÁI.
Các ứng cử viên sẽ không là đại diện cho bất cứ một đảng phái chính trị nào. Trong mỗi cuộctranh cử một ứng cử viên phải nhận hơn 50% phiếu bầu mới đủ điều kiện thắng. Trong trườnghợp không có ứng cử viên nào đạt yêu cầu này hai ứng cử viên với số phiếu bầu cao nhất sẽtranh cử trong một cuộc bầu cử vòng loại. Những cuộc bầu cử vòng loại sẽ được tổ chức vàongày 14 tháng Mười Hai năm 2019.

BẦU SỚM
Cuộc bầu sớm sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 22 tháng 10 và kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11. Xem mặt sau của tờ Hướng Dẫn Cử Tri này để biết địa điểm và thời gian. Bất kỳ cử tri nào ghi danh tại Quận Harris đều có thể bỏ phiếu sớm tại bất cứ điểm bầu cử sớm nào trong Quận Harris

BẦU CỬ QUA THƯ
Cử tri có thể bỏ phiếu qua thư nếu họ từ 65 tuổi trở lên, nếu họ vắng mặt tại Quận Harris trong thời gian Bầu Sớm và vào đúng Ngày Bầu Cử, nếu họ bị ốm hoặc khuyết tật hoặc nếu họ bị giam trong tù nhưng vẫn đủ điều kiện bầu cử. Nếu họ vắng mặt, có thể yêu cầu nhận lá phiếu qua thư bằng cách truy cập vào trang www.harrisvotes.com/voteyourway hoặc gọi điện tới 713-755-6965. Yêu cầu của quý vị phải được nhận muộn nhất là Thứ Sáu ngày 25 tháng 10. Để biết thêm thông tin hãy đọc trang 3 của tờ Hướng Dẫn Cử Tri này

Nếu gặp trở ngại tại điểm bỏ phiếu, thì quý vị lúc nào cũng có thể xin Bỏ Phiếu Tạm. Quý vịcũng có thể liên lạc với văn phòng Chánh Lục Sự Quận theo số 713-755-6965, Trưởng Ban BầuCử Tiểu Bang Texas theo số 1-800-252-8683, hoặc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ theo số 1-800-253-3931nếu quý vị tin rằng quyền bầu cử của mình bị tước đoạt hoặc cản trở bất hợp pháp